Phrasal Verbs

Account for kelimesinin 2 anlamı vardır.

  1. explain: açıklamak, hesabını vermek
  2. be madeup of: den, oluşmak, oluşturmak, karşılık gelmek

 

How do you account for this sudden improvement in his test scores?

Test sonuçlarındaki bu ani gelişmeyi nasıl açıklarsın?

 

We must generate a new theory to account for these phenomena.

Bu olayları açıklamak için yeni bir teori üretmeliyiz.

 

The treasurer has been able to account for every penny of expense.

Veznedar, her bir harcamanın hesabını verebildi.

 

The new government accounts for  a coalition of three parties.

Yeni hükümet, üç partili bir kualisyondan oluşmaktadır.

 

Women account for the vast majority of our customers.

Müşterilerimizin çoğunluğunu kadınlar oluşturur.

 

DİKKAT : Boşluktan sonra sayısal bir ifade ya da oran varsa  ACCOUNT FOR kelimesi OLUŞTURMAK anlamında hemen hatırlanmalıdır.

 

Eş ve yakın anlamlıları:

Perform

Conduct

Implement

Enforce

Tomorrow we must carry out our secret plan.

Yarın gizli planımızı yapmalıyız(uygulamalıyız)

 

Our soldiers carried out a successful attack yesterday night.

Askerlerimiz, dün gece başarılı bir saldırı yaptılar.

 

The hospital is carrying out tests to find out what’s wrong with her.

Hastane, ondaki problemin ne olduğunu anlamak için testler yapıyor(uyguluyor)

 

DİKKAT: Phrasal  verbs sorularında boşluktan önce ya da sonra  search (araştırma), project, experiment (deney), test, orders/instructions (emir/talimat) gibi bir kelime varsa CARRY OUT (yapmak, uygulamak)  akla gelmelidir,

 

Don’t blame me, I’m only carrying out the orders/instructions.

Beni suçlama. Yalnızca emirleri/talimatları uyguluyorum.

top
WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba ! Dersler hakkında aklınıza takılanları buradan sorabilirsiniz
👋 Destek Hattı