Karıştırılan Kelimeler

THROUGH  –> İçinden; yoluyla

Eş ve yakın anlamlıları:

Inside

Natural gas goes through the pipeline.

Doğal gaz, boru hattından (borunun içinden) geçer.

 

The railway runs through a tunnel.

Demiryolu tünelin içinden geçmektedir.

 

Eş ve yakın anlamlıları:

Via

By means of

With the help of

With the aid of

Anlamı: yoluyla, sayesinde, yardımıyla

It’s easy to check your bank account  through the Internet.

İnternet yoluyla banka hesabını kontrol etmek kolaydır.

 

You can lose weight  through a strict diet.

Sıkı bir diyet yardımıyla kilo verebilirsin.

 

THROUGHOUT

Boyunca, her yerinde

Eş ve yakın anlamlıları:

Throughout = All over

  1. THROUGHOUT kelimesi YER bildiren bir ifadeyle kullanıldığında HER YERİNDE anlamı verir.

Throughout  the city= şehrin her yerinde                     all over  the world= dünyanın her yerinde

Throughout  Europe = Avrupa’nın her yerinde

 

Pollution is a serious problem in most cities throughout the world.

Kirlilik, dünyanın her yerinde çoğu şehirde ciddi bir problemdir.

 

People all over  the country are against the new legislation.

Ülkenin her yerindeki insanlar yeni düzenlemeye karşıdır.

 

  1. THROUGHOUT kelimesi ZAMAN bildiren bir ifadeyle kullanıldığında BOYUNCA anlamı verir.

Throughout his life = hayatı boyunca                        

throughout the year = yıl boyunca                              all over  the week= hafta boyunca

 

House prices continued to rise throughout  the year

Ev fiyatları, yıl boyunca artmaya devam etti.

 

He yawned throughout the performance.

Gösteri boyunca esnedi.

 

DİKKAT:

All over şeklinde olan bu kalıp ifade bölünerek edat sorusu olarak sorulmaktadır.

top
WeCreativez WhatsApp Support
Merhaba ! Dersler hakkında aklınıza takılanları buradan sorabilirsiniz
👋 Destek Hattı