Fiiller Hakkında

DİKKAT: Cause kelimesinin kullanımlarını çok iyi öğrenmelisiniz çünkü İngilizce sınavlarında en çok karşılaşacağınız kelimelerden bir tanesidir.

“The explosion caused much damage to the building.”

Patlama, binada çok hasara neden oldu.


His one second hesitancy led to  a terrible accident.

Onun bir anlık tereddütü korkunç bir kazaya neden oldu.


Her laziness brought about her failing in the class.

Tembelliği sınıfta kalmasına neden oldu.


DİKKAT: Contribute to kelimesinin 2 anlamı vardır.

 Eğer cümle olumlu bir anlam barındırıyorsa ‘KATKI SAĞLAMAK’ anlamında çevrilir.

 Ancak cümle olumsuz bir anlam taşıyorsa ‘NEDEN OLMAK’ anlamında çevrilir.

 Aşağıdaki örnek cümleler durumu anlamanıza yardımcı olacaktır.


Örn: Her wonderful acting certainly contributed to the success of the play.

Onun mükemmel oyunculuğu, kesinlikle oyunun başarısına katkı sağladı.


 Örn: Smoking and alcohol contributed to his early death.

Sigara ve alkol onun erken yaşta ölmesine neden oldu.

              

BE CAUSED BY ifadesi kalıp bir kullanımdır ve İngilizcede sıklıkla karşılaşacağınız yapılardandır Anlamını ve eş anlamlı diğer kelimeleri de mutlaka öğrenmelisiniz.


Her failing in the class was caused by her laziness.

Sınıfta kalması tembelliğinden kaynaklandı.


This terrible accident resulted from his one second hesitancy.

Bu korkunç kaza onun bir anlık tereddütünden kaynaklandı.


DİKKAT: Result kelimesi fiil olarak kullanıldığında edat olarak

ya IN alır NEDEN OLMAK anlamına gelir ya da

FROM alır –DEN KAYNAKLANMAK anlamına gelir.


Their fight resulted from a misunderstanding.

Kavgaları bir yanlış anlamadan kaynaklandı.


The misunderstanding resulted in their fight.

Yanlış anlama onların kavga etmesine neden oldu.

top